برق ساختمان

توسط
در مقالات

اقداماتي كه بايد برای روش عملي و اجرايي پوشش استانداردهاي ايمني در نظر گرفته میشوند عبارتند از:

۱٫شركت‌هاي برق منطقه‌ و سازمان‌هاي ذيربط ايمني، مسئول آزمايش سيستم اتصال زمين كليه ساختمان‌ها و ابنيه قبل از وصل انشعابات برق گردند و تا قبل از دستيابي به شرايط مطلوب از اتصال انشعاب خودداري نمايند.

۲٫توليد تابلوهاي توزيع برق نيز به شدت تحت كنترل ارگان‌هاي مسئول قرار گيرد و در صورت مشاهده تخلفات، اقدامات قانوني جهت متوقف نمودن توليد كارخانه صورت گيرد

۳٫در ضمن ، نسبت به تعويض پريزهاي معمولي با پريزهاي داراي اتصال زمين در ساختمان‌هاي موجود و سيم‌كشي براي اتصال به زمين اقدام شود. اين عمل به دليل هزينه پايين آن قابل اجرا و پيگيري است.

۴٫ در نظر بگیرید که توليد پريزها، دوشاخه‌ها و ساير تجهيزات الكتريكي و حتي واردات آنها به شدت تحت كنترل ارگان‌هاي مسئول قرار گيرد و جريمه‌هاي سنگين در صورت مشاهده نمونه‌هاي غير استاندارد از هر كارخانه‌اي در نظر گرفته شود.

۵٫كليد اتوماتيك كنترل نشت جريان حتما منظور شود. البته اين عمل به دليل حساسيت كليد و وجود نشتي‌هاي قابل توجه در ساختمان‌ها، مشكلات بسيار دارد؛ از انجا که سيم‌كشي‌ها اغلب فرسوده هستند و مطابق با اصول استاندارد نمي‌باشند. لذا در صورت نصب كليد، جريان برق مرتبا قطع مي‌شود. به هر حال مي‌توان نصب كليد را حداقل در ساختمان‌هاي عمومي و كارخانجات اجباري نمود؛ حتي اگر به قيمت تعويض كليه سيم‌كشي‌ها صورت بگیرد .

مطالب مشابه

نظرات