در هر زمان و مکانی می توانید در چلت 7  فعال باشید. کافیست  فرم زیر را کامل کنید تا صاحب درآمدی بالا شوید و درآمد خود را روزانه دریافت کنید

استخدام